ലക്സ് പവർ ടെക്നോളജി ഊർജ്ജ സംഭരണം ആഗോള മര്കെത്.ലുക്സ അധികാരത്തിൽ സ്മാർട്ട് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ സോളാർ, ഊർജ്ജം സംഭരണ ​​ഇംവെര്തെര്സ് ആൻഡ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് വിവിധ തരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ഊർജ്ജം വ്യവസായം മുകളിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥാപിച്ചത്, സോളാർ ഊർജ്ജം മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കമ്പനിയാണ് 15 വർഷത്തോളം സിസ്റ്റങ്ങൾ, സാങ്കേതിക നേതാവും കേവല നവീന ഫോക്കസിങ് ജനിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഗ്രാഹ്യശക്തിക്കും ഊർജ്ജ സ്റ്റോറേജ് + വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി കൈയേന് പവർ ടീം ഉപയോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് ഉത്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നു ......

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

നമ്മുടെ കമ്പനി ഓരോ ക്ലയന്റ്, വ്യവസായ, ബിസിനസ് ബദൽ ആണവോർജ്ജ ലഭ്യമായ

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും ദയവായി

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!